Vask - Styrk - Bevar

VSB As er din samarbeidspartner når det kommer til vedlikehold av husets fasader og uteareal.

Rett blikket mot eiendommen

Eiendom og uteareal blir utsatt for de ulike værpåkjenningene, i tillegg til den normale bruksslittasjen.

Alt har sin levetid!
Eiendom er generelt en stor investering. Derfor mener vi at med det et jevnt vedlikehold gir en eiendommen best mulig forutsetninger i levetiden, i tillegg til at en ivaretar det estetiske. Fasade og uteareal er eiendommens ansikt utad.

Vask - Styrk - Bevar

 

VASK; Kanskje kjedelig, men viktig! 
          Med vask av eiendommen får en fjernet skitt, støv, alger og mose fra fasade og tak. 

Styrk; Vasking med gode produkter, styrker man eiendommen med å få fjernet skitt,
          støv, sopp, groe etc. Med årlig vask ivaretar en også farge og glansgarantien fra             
          malingsprodusentene.
          På sugende underlag som f.eks betong, naturstein etc styrker vi underlaget i tillegg med
          impregnering. En fargeløs væske som er som "tetter" overflaten samtidig som den er
          diffusjonsåpen og dypt penetrerende. 
          Med en slik behandling blir overflaten tilnærmet selvvaskende i regnvær, ifm
          underlaget er ikke lengere er sugende. 
          

Bevar; Gjennom vedlikeholdsarbeidet ivaretar en eiendommen, samt at en blir kjent med 
           evt. feil, mangler og skader! 
           Beskytt fasaden også med overflatebehandling. 

           Vi benytter og leverer maling fra Rust-Oleum, for ulike underlag, og                       
           rengjøringsprodukter fra Blue & Green.